Στην Globo Technologies κατακυρώθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, διαγωνισμός του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου για τα ο έργο με τίτλο: «Ανάπτυξη πλατφόρμας διαδραστικών ψηφιακών υπηρεσιών για τον Ελληνικό κινηματογράφο».

Ο διαγωνισμός είχε προϋπολογισμό 426.201 ευρώ με ΦΠΑ και αρχικά είχε κατατεθεί προσφορά και από την ένωση εταιρειών ATC – EK Αθηνά. Το έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», ΕΣΠΑ 2007-2013 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο.