Η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών (ΕΑΤΑ) κατακύρωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, στην Hipac την «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών, λογισμικού, υπηρεσιών εγκατάστασης των υπολογιστών και των περιφερειακών στο ενδεδειγμένο δίκτυο καθώς και του περιγραφόμενου λογισμικού στο σύνολο των υπολογιστών» στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου «Εξειδικευμένες ενέργειες προώθησης και προβολής του προορισμού Αθήνα», της πράξης «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Προώθησης και Προβολής της Αθήνας μέσα από Β2Β και B2C κανάλια».

Σημειώνεται ότι στο διαγωνισμό είχαν καταθέσει, επίσης, προσφορές οι εταιρείες IP Expert, Κόντης ΕΠΕ, SpinWorks, ΙΜS Πληροφορική και Αναστάσιος Χριστοφορίδης & ΣΙΑ ΟΕ.