Την έναρξη της συνεργασίας τους ανακοίνωσαν η IBM και η Eurolife FFH, με στόχο την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της ασφαλιστικής εταιρείας.

Ειδικότερα, η Eurolife FFH αποκτά πρόσβαση σε ΙΒΜ hybrid cloud τεχνολογίες και στο OpenShift της RedHat, την πλέον ολοκληρωμένη πλατφόρμα Kubernetes της αγοράς, καθώς και στην τεχνογνωσία των υπηρεσιών της ΙΒΜ και στην εξειδικευμένη εμπειρία της στον ασφαλιστικό κλάδο. Με τη συνεργασία αυτή, η Eurolife FFH στοχεύει στη βελτίωση των λειτουργικών της αποδόσεων και στην περαιτέρω ενίσχυση των δεξιοτήτων, των ρόλων και της τεχνογνωσίας των στελεχών της.

Επιπλέον, με την απλοποίηση της διαχείρισης των πληροφοριακών συστημάτων, μέσω μιας ασφαλούς και ευέλικτης διαδικασίας, η Eurolife FFH θα αναβαθμίσει την ποιότητα της εμπειρίας των πελατών και συνεργατών της, επιταχύνοντας το χρόνο απόκρισης στις ανάγκες τους. Επίσης, θα υποστηριχθεί από εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό.

Η ΙΒΜ θα διαχειρίζεται την υποδομή πληροφορικής, σύμφωνα με τις πολιτικές της Eurolife FFH και θα συμβάλλει με εξειδικευμένες υπηρεσίες και προϊόντα στην διατήρηση του υψηλού επίπεδου κυβερνοασφάλειας της εταιρείας. Επιπλέον, θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες με έμφαση στην πλήρη υιοθέτηση agile μεθοδολογιών για την ανάπτυξη εφαρμογών.