Η Χριστιανική Αδελφότητα Νέων Θεσσαλονίκης - ΧΑΝΘ επέλεξε την Intelligent Media για την ανάπτυξη και διαχείριση δικτύου ψηφιακής σήμανσης.

Το δίκτυο ψηφιακής σήμανσης της ΧΑΝΘ αποτελείται από οριζόντια monitors των 43 ιντσών, τοποθετημένα σε χώρους αναμονής κοινού εντός των εγκαταστάσεων της. Η ΧΑΝΘ είναι ο μεγαλύτερος πολιτιστικός και αθλητικός οργανισμός της Θεσσαλονίκης, προσελκύοντας 370.000 επισκέπτες σε ετήσια βάση, από τους οποίους 8.000 είναι παιδιά. Η Intelligent Media, εκτός της ανάπτυξης του δικτύου ψηφιακής σήμανσης, την επιμέλεια και διαχείριση του περιεχομένου, διατηρεί και την αποκλειστική εμπορική εκμετάλλευση του διαφημιστικού χρόνου που είναι διαθέσιμος στο δίκτυο ψηφιακής σήμανσης.