Το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών (Γ.Ν.Π.Α. ) «Η Αγία Σοφία» προχώρησε, σύμφωνα με πληροφορίες, στη σύναψη σύμβασης συντήρησης μεταξύ του Νοσοκομείου και της εταιρείας Intrasoft International για τη συντήρηση και υποστήριξη του αναβαθμισμένου εξοπλισμού, του λογισμικού συστήματος και λογισμικών εφαρμογών, του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Νοσοκομείου, συνολικής δαπάνης 119.000.00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) - με τον όρο διακοπής της σύμβασης εφόσον λειτουργήσει το πρόγραμμα του ΗΔΙΚΑ στο Νοσοκομείο.