Στην Intrasoft International έργο τηλεματικών εφαρμογών του ΟΣΕ Στην Intrasoft International κατακύρωσε ο ΟΣΕ το έργο «υλοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών διαλειτουργικότητας (TSI) των τηλεματικών εφαρμογών για επιβάτες (TAP) και για εμπορευματικές μεταφορές (TAF) στην Ελλάδα: Σχεδιασμός και υλοποίηση των συστημάτων TAF/TAPTSI». Η κατακύρωση του έργου έγινε έναντι 731.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Το έργο αφορά στην υλοποίηση ενός πληροφοριακού συστήματος τηλεματικών εφαρμογών βασισμένο στις Τεχνικές Προδιαγραφές Διαλειτουργικότητας – ΤΠΔ (Technical Specification for Interoperability – TSI) για Εμπορευματικές μεταφορές (Telematics Application for Freight – TAF) και επιβάτες (Telematics Application for Passengers – TAP).

Τα συστήματα TAF/TAPTSI αποτελούν υποσυστήματα του Κοινοτικού Σιδηροδρομικού Συστήματος του οποίου η διαλειτουργικότητα καθορίζεται από την οδηγία 2008/57/ΕΚ. Τα υποσυστήματα αυτά αναφέρονται στην ανοιχτή ανταλλαγή δεδομένων που απαιτούνται σε ένα σύγχρονο σιδηροδρομικό δίκτυο. Στόχος είναι η επίτευξη διαλειτουργικότητας στο διάδρομο της Ανατολικής Μεσογείου (Orient /East Med (OEMCorridor) του Ευρωπαϊκού Σιδηροδρομικού Δικτύου για την απελευθέρωση της αγοράς εμπορευματικών και επιβατικών υπηρεσιών.