Ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) κατακύρωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, στην Intrasoft International το διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών : α) συμφωνημένου επιπέδου (SLA) υποστήριξης παραγωγικής λειτουργίας του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (τ.ΟΠΣ- ΙΚΑ), των παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών μέσω διαδικτύου προς τους πολίτες και φορείς, καθώς και παροχή συναφών έργων και β) συντήρησης λογισμικού εφαρμογών του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (τ.ΟΠΣ-ΙΚΑ) και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών για χρονικό διάστημα ενός έτους.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 2.117.176 ευρώ.