Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ανέδειξε, σύμφωνα με πληροφορίες, την Intrasoft International ως προσωρινό ανάδοχο του έργου παροχής υπηρεσιών συντήρησης εξοπλισμού, λογισμικού συστήματος και λογισμικού εφαρμογών του πληροφοριακού συστήματος του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) για χρονικό διάστημα τριών ετών.

Η κατακύρωση του έργου έγινε στα 1,75 εκατ. ευρώ.