Η ΔΑΕΜ ΑΕ (Δήμος Αθηναίων Ανώνμη Αναπτυξιακή Εταιρεία Μηχανογράφησης και Επιχειρησιακών Μονάδων ΟΤΕ) υπέγραψε, σύμφωνα με πληροφορίες, σύμβαση με την Intrasoft International για την προμήθεια, εγκατάσταση, προσαρμογή και παραμετροποίηση συστήματος ERP, όπως και παροχής υπηρεσιών μετάπτωσης δεδομένων, πιλοτικής λειτουργίας, εγγύησης και συντήρησης για τις ανάγκες λειτουργίας του Δήμου, αντί του ποσού των 1,78 εκατ. ευρώ (πλέον ΦΠΑ).

Στόχος του έργου είναι να αποκτήσει ο Δήμος Αθηναίων ένα ισχυρό και σύγχρονο περιβάλλον επεξεργασίας πληροφοριών και να θέσει σε παραγωγική λειτουργία ERP με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη χρήση βέλτιστων πρακτικών του προμηθευτή στις κάτωθι θεματικές περιοχές / υποσυστήματα: Οικονομική Διαχείριση, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Διαχείριση Ανθρωπίνου Δυναμικού & Μισθοδοσία.