Στην Iron Mountain Hellas κατακυρώθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες του NetFAX, ο διαγωνισμός για το έργο ψηφιοποίηση και αποθήκευση – αρχειοθέτηση αρχείων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ)», με τιμή προσφοράς στα 738.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η ψηφιοποίηση 8.000.000 σελίδων τύπου Α4 ή Α3 του φυσικού αρχείου που διατηρεί η ΔΥΠΑ, καθώς και η ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος, στο οποίο θα τηρούνται και θα ενημερώνονται εφεξής πλήρως ηλεκτρονικά τα εν λόγω στοιχεία στα οποία θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στελέχη του Οργανισμού.

Το αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει συνοπτικά τα παρακάτω:

  • Υπηρεσίες ανάλυσης απαιτήσεων και σχεδιασμού των παρεχόμενων υπηρεσιών – μελέτη εφαρμογής
  • Υπηρεσίες σάρωσης αρχείων (παραλαβή, διαχείριση, οπτική αναγνώριση, σάρωση, τεκμηρίωση δεδομένων σάρωσης, επιστροφή φυσικού αρχείου) στις εγκαταστάσεις της ΔΥΠΑ
  • Υπηρεσίες καταχώρισης μεταδομένων επί των σαρωμένων εγγράφων, στις εγκαταστάσεις της ΔΥΠΑ
  • Υπηρεσίες ανάπτυξης πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης ψηφιακού αρχείου και εγκατάστασης του σε υποδομές της Αναθέτουσας Αρχής για την τήρηση και διαχείριση του ψηφιοποιημένου αρχείου