Στην Knowledge Broadband Services κατακυρώθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες που έχει στη διάθεσή του το NetFAX, το έργο με αντικείμενο την «Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΟΜΕ». Η κατακύρωση του έργου έγινε έναντι 355.000 ευρώ. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάπτυξη ενός Πληροφοριακού Συστήματος για το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας, το οποίο θα παρέχει ένα πλήθος υποστηρικτικών δομών τόσο για τον ίδιο τον φορέα λειτουργίας όσο και για το σύνολο των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον οπτικοακουστικό τομέα. Στο διαγωνισμό συμμετείχαν επίσης, η Cosmos Business Systems και οι ενώσεις εταιρειών «ATC-OTS» και «Q&R – Masters».

Συγκεκριμένα, το ΠΣ που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης θα πρέπει να:

  • ενσωματώσει το ψηφιακό και ψηφιοποιημένο υλικό που έχει ήδη παραχθεί από το ΕΚΟΜΕ (ή και άλλους φορείς) και να ενσωματώσει επίσης το υλικό που θα παραχθεί.
  • προσφέρει ενιαίες ροές εργασίας καταγραφής, τεκμηρίωσης, ψηφιοποίησης και προβολής στο διαδίκτυο, οι οποίες, από τη μία, θα καθορίσουν έναν ομοιόμορφο και συστηματικό τρόπο διαχείρισης από το σύνολο των εμπλεκόμενων υπηρεσιών ανά την επικράτεια και από την άλλη θα αυτοματοποιήσει τις διαδικασίες συγκέντρωσης, ομαδοποίησης και προβολής του ψηφιακού και ψηφιοποιημένου υλικού στο διαδίκτυο.
  • διαλειτουργεί με επιλεγμένα συστήματα, όπως το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) για τη δράση ‘Ενίσχυση Παραγωγής Οπτικοακουστικών Έργων’, το οποίο διαχειρίζεται τα στοιχεία, τις πληροφορίες και το υλικό των προτάσεων για χρηματοδότηση, ώστε να υπάρχουν on-line στατιστικά στοιχεία.
  • είναι συμβατό με τις σύγχρονες απαιτήσεις διαλειτουργικότητας.