Η κοινοπραξία ΟΤΕ – Space Hellas – Uni Systems θα υπογράψει με την Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ) την πρώτη σύμβαση για το έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ».

Σε συνεδρίασή της, η Διακομματική Επιτροπή ενέκρινε τη διαγωνιστική διαδικασία, την κατακύρωση του έργου, καθώς και το σχέδιο της εκτελεστικής σύμβασης και το μόνο που μένει πλέον είναι το πράσινο φως από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Μετά το τελικό «ναι» από το ανώτατο δικαστήριο θα υπογραφεί η σύμβαση μεταξύ της κοινοπραξίας και της ΚτΠ. Η σύμβαση αφορά το υποέργο «Ασφάλεια των Κεντρικών Υποδομών του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ» του Έργου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – Υποδομές ασφάλειας / τηλεφωνίας / τηλεδιάσκεψης / καλωδίωσης». Το συγκεκριμένο έργο, προϋπολογισμού 2.520.325 ευρώ, θα δώσει όλο το βασικό εξοπλισμό και τις απαραίτητες υπηρεσίες, για την ασφαλή λειτουργία του Δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, το οποίο θα αποτελέσει τη «ραχοκοκαλιά» που θα διασυνδέει τα πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου τομέα και θα παρέχει την απαραίτητη υποδομή για τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας μεταξύ τους.

Τα δύο τμήματα του «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ» Το Σύζευξις ΙΙ χωρίζεται σε δύο μεγάλα «τμήματα»: το πρώτο αφορά την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στην ελληνική δημόσια διοίκηση και το δεύτερο τμήμα αφορά το κομμάτι των υποδομών που απαιτούνται για την παροχή προηγμένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Με την ολοκλήρωση του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, πάνω από 34.000 κτίρια που στεγάζουν φορείς του Δημοσίου θα διαθέτουν αναβαθμισμένες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, με δραστική αύξηση των ταχυτήτων πρόσβασης στο internet, προσφέροντας έτσι ακόμα περισσότερες και καλύτερες υπηρεσίες προς τον πολίτη. Ταυτόχρονα, για πρώτη φορά το Ελληνικό Δημόσιο θα γνωρίζει με απόλυτη ακρίβεια πόσα χρήματα δαπανά για τις ανάγκες επικοινωνίας των φορέων του (σταθερή, κινητή τηλεφωνία και internet).