Η MLS υπέγραψε συμφωνία με το Υπουργείο Παιδείας Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Κύπρου, αναφορικά με την προμήθεια tablets.

Πιο συγκεκριμένα, η MLS επικράτησε σε διαγωνισμό που εξήγγειλε το εν λόγω Υπουργείο, το οποίο και ανέθεσε στην εταιρεία το έργο δεδομένου ότι πληρούσε όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές. Αναλυτικά, η MLS ανέλαβε την προμήθεια και συντήρηση καταρχήν 3.700 tablets αντί του ποσού των 442.100 ευρώ, εκ των οποίων το μεγαλύτερο ποσοστό θα παραδοθεί εντός διμήνου. Η MLS επιπρόσθετα για το διάστημα της σύμβασης (12 μήνες) θα προμηθεύει το Υπουργείο με tablets για όποιες νέες ανάγκες προκύπτουν.