Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) κατακύρωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, στην Netizen Security την «Προμήθεια εξοπλισμού για έξυπνα σπίτια για την αυτόματη παρακολούθηση δραστηριοτήτων», στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «ACTIVAGE: ACTivating InnoVative IoT smart living environments for AGEing well» (GA 732679), έναντι του ποσού των 134.906 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).