Η Αστυνομία Κύπρου κατακύρωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, στην NetU την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία λογισμικού συστήματος «Case Management System», καθώς επίσης την εκπαίδευση στη χρήση και συντήρηση του συστήματος, αντί του ποσού των 278.949 ευρώ.