Η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου κατακύρωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, στην NewCyTech την προμήθεια, εγκατάσταση και διαμόρφωση συστημάτων δίσκων αποθήκευσης (disk array storage systems) και εξυπηρετητών υποδομής πληροφορικής (servers), όπως και τη συντήρησή τους για έξι χρόνια.

H κατακύρωση του έργου έγινε στις 157.875 ευρώ (πλέον ΦΠΑ).