Το Πανεπιστήμιο Κύπρου υπέγραψε, σύμφωνα με πληροφορίες, σύμβαση με την NewCytech για τη μίσθωση ολοκληρωμένης λύσης φορητών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού και υπηρεσιών υποστήριξης για πέντε έτη, αντί του ποσού των 2,24 εκατ. ευρώ.

Στο διαγωνισμό είχαν καταθέσει, επίσης, προσφορές οι κυπριακές εταιρείες ATL Solutions και CBS IT Systems Cyprus LTD.