Ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος κατακύρωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, στην εταιρεία «Nokia Λύσεις και Δίκτυα Ελλάς ΑΕ» το έργο «παροχή υπηρεσιών διαχείρισης, λειτουργίας, συντήρησης με άρση βλαβών και αποκατάσταση ζημιών στο σύνολο του εγκαταστημένου εσωτερικού και παρά τη σιδηροδρομική γραμμή εξωτερικού εξοπλισμού του συστήματος ραδιοκάλυψης GSM-R».

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 7.143.640 ευρώ.