Ο Δήμος Αθηναίων (μέσω της ΔΑΕΜ ΑΕ) κατακύρωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, στην Novacon το έργο «αναβάθμιση δικτύου LAN στο κτήριο Αθηνάς του Δήμου Αθηναίων».

Σκοπός του έργου είναι η αναβάθμιση της φυσικής και τηλεπικοινωνιακής υποδομής του κτιρίου του Δήμου και περιλαμβάνει την ανάπτυξη μιας εξ’ ολοκλήρου υποδομής οπτικών ινών. Η αναβάθμιση θα υποστηρίξει μελλοντικές εφαρμογές όπως IP τηλεφωνία, ανάγκες σύγχρονων συνεδριακών κέντρων, συστήματα φυσικής ασφάλειας κ.λπ. Επιπροσθέτως, επιδιώκεται η εφαρμογή δικτυακών λύσεων χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης. Η κατακύρωσε του έργου έγινε στις 197.438 ευρώ (με ΦΠΑ)