Η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (ΚτΠ Α.Ε.) υπέγραψε, σύμφωνα με πληροφορίες, σύμβαση με την Onex για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στην ΚτΠ ΑΕ που αφορούν την υλοποίηση, οργάνωση, παρακολούθηση και ολοκλήρωση τής δράσης «Επιδότηση της Κ.τ.Π. Α.Ε., για τον εκσυγχρονισμό πρατηρίων υγρών καυσίμων», σε όλες τις απαιτούμενες φάσεις υλοποίησής της.

Η κατακύρωση του έργου έγινε στις 297.670 ευρώ.