Στην ONEX κατακυρώθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες του NetFAX, o διαγωνισμός που διενεργεί το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για το έργο «υπηρεσίες χρήσης και παραγωγικής λειτουργίας πληροφοριακού συστήματος για τον Εθνικό Εκδότη Αναγνωριστικών Κωδικών (ID Issuer) στο πλαίσιο της ιχνηλασιμότητας καπνικών προϊόντων». Η κατακύρωση του έργου έγινε έναντι 1,23 εκατ. ευρώ. Στο διαγωνισμό συμμετείχαν, επίσης, οι εταιρείες Allexis και Authentix.

Η πλήρης ιχνηλασιμότητα των καπνικών προϊόντων, από την παραγωγή μέχρι την κατανάλωση, μέσα από σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα, αποτελεί ευρωπαϊκή πολιτική ελέγχου της παράνομης εμπορίας προϊόντων καπνού. Στη χώρα μας λειτουργεί ήδη ένα τέτοιο σύστημα, το οποίο ωστόσο είναι προσωρινό και πρόκειται να αντικατασταθεί από το μόνιμο πληροφοριακό σύστημα. Μέσα από το νέο σύστημα, κάθε προϊόν καπνού θα διαθέτει πάνω του ένα μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό ο οποίος θα το συνοδεύει από την παραγωγή, την εμπορία του μέχρι και τη διάθεσή του στον τελικό καταναλωτή.

Δημιουργία portal
Επίσης θα διαθέτει μία καινοτομία: τη δημιουργία μιας ειδικής εφαρμογής που μέσω portal και χρήσης του μοναδικού κωδικού θα παρέχει σε πραγματικό χρόνο αναλυτικές πληροφορίες για το κάθε προϊόν. Με αυτόν τον τρόπο ο καταναλωτής θα γνωρίζει άμεσα και σε πραγματικό χρόνο την ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος που κατανάλωσε και το κυριότερο, αν ο κωδικός που το προϊόν φέρει είναι αυθεντικός ή μη. Έτσι θα μπορεί να εξακριβώσει αν το προϊόν είναι παράνομο ή προϊόν νόμιμης παραγωγής και διακίνησης.