Η Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ ΑΕ κατακύρωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, στην Onex SA το έργο "Υποστήριξη έργου μηχανογράφησης στην περιφερειακή ενότητα Κεντρικής Αθήνας".

Αντικείμενο του έργου είναι η διαχείριση, εφαρμογή, υποστήριξη και αξιολόγηση των πληροφοριακών συστημάτων hardware και software που χρησιμοποιούνται από την εταιρεία και η γρήγορη τεχνολογική προσαρμογή της εταιρείας στο διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, με εκσυγχρονισμό των συστημάτων της. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 219.840 ευρώ (πλέον ΦΠΑ).