Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κατακύρωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, στην Optis το έργο «Αναβάθμιση και συντήρηση υποδομών και πληροφοριακών συστημάτων της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου για το 2018», αντί του ποσού των 58.952 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).