Στην OTS κατακυρώθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, ο διαγωνισμός για την «ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης hardware, system software και εφαρμογών των κεντρικών υπηρεσιών του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

Για την υλοποίηση των παραπάνω υπηρεσιών θα υπογραφεί σύμβαση συμφωνίας – πλαισίου διετούς διάρκειας. Η κατακύρωση του έργου έγινε έναντι του ποσού των 1,22 εκατ. ευρώ (613.000 ευρώ για κάθε έτος). Σκοπός του έργου είναι η εξασφάλιση της αδιάλειπτης λειτουργίας του data center και η αναβάθμιση μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών του, τόσο προς εξωτερικούς πελάτες (πολίτες) όσο και προς εσωτερικούς πελάτες (στελέχη και υπάλληλοι του υπουργείου). Για την επίτευξη των στόχων αυτών, το έργο διακρίνεται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: – Yποστήριξη υλικού και λειτουργικών συστημάτων data center. – Yποστήριξη λογισμικού (εφαρμογών). Στο πλαίσιο του έργου θα παρασχεθούν, μεταξύ άλλων υπηρεσίες: καταγραφής – απογραφής εξοπλισμού Data Center, διαχείρισης παγίων (για το σύνολο του εξοπλισμού), Help Desk, επανορθωτικής και προληπτικής συντήρησης εξοπλισμού αποκατάστασης βλαβών εγγυημένου επιπέδου (SLA), Systems Management – Systems Administration, διαχείρισης διαμορφώσεων εξοπλισμού (configuration management), Backup, προστασίας από ιούς (Antivirus SLA protection), παροχής περιβάλλοντος ελέγχου εφαρμογών (Staging & Testing) κ.α.