Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε., αποφάσισε, σύμφωνα με πληροφορίες, την κατακύρωση του διαγωνισμού «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης / συντήρησης εξοπλισμού και λογισμικού αυτοματοποίησης ταχυδρομικών καταστημάτων» στην εταιρεία Performance Technologies.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 496.920 ευρώ με Φ.Π.Α.