Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) υπέγραψε, σύμφωνα με πληροφορίες, σύμβαση με την Performance Technologies για το έργο «προμήθεια εξοπλισμού επέκτασης του επιχειρησιακού storage και ανανέωση σύμβασης εξοπλισμού και λογισμικού σε κεντρικά συστήματα της ΔΕΔΔΗΕ».

Η κατακύρωση του έργου έγινε στις 238.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).