Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης κατακύρωσε, σύμφωνα πληροφορίες στην Πλαίσιο Computers την προμήθεια 133 Desktop PCs (με προεγκαταστημένο λειτουργικό σύστημα) αντί του ποσού των 61.680 ευρώ και την προμήθεια 54 PCs απαιτήσεων (με προεγκαταστημένο λειτουργικό σύστημα) αντί του ποσού των 35.054 ευρώ.

Σημειώνεται ότι στο πρώτο διαγωνισμό συμμετείχαν, επίσης, οι εταιρείες Active Computer Systems, Space Hellas, Ένωση εταιρειών «UniSystems – OTE» και SingularLogic, ενώ στο δεύτερο διαγωνισμό είχαν καταθέσει, επίσης, προσφορές οι εταιρείες «Ένωση εταιρειών UniSystems – OTE», Space Hellas, Αctive Computer Systems και BYTE.