Ο Δήμος Πειραιά κατακύρωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, στην εταιρεία Planet AE τη δημιουργία του «Κέντρου Επιχειρηματικής Καινοτομίας, για τη Γαλάζια Ανάπτυξη», με σκοπό την παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης, πληροφόρησης και εκπαίδευσης, σε προηγμένες τεχνολογίες παραγωγής καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, σε μαθητές, σπουδαστές και νέους -εν δυνάμει επιχειρηματίες στον τομέα της γαλάζιας οικονομίας- καθώς και την παροχή υπηρεσιών διάχυσης, ευαισθητοποίησης και εξοικείωσης τής μαθητικής και επιχειρηματικής κοινότητας στις προηγμένες τεχνολογίες, μέσα από σχετικές ενέργειες δημοσιότητας και δικτύωσης.

Το έργο εντάσσεται στη «Στρατηγική για τη Γαλάζια Ανάπτυξη στον Δήμο Πειραιά», που έχει ως στόχο την ενίσχυση τής επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη στους κλάδους της Γαλάζιας Οικονομίας, στον Πειραιά και την ευρύτερη περιοχή του. Η κατακύρωση του έργου έγινε στα 1.449.240 ευρώ.