Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) κατακύρωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, στην Planet την εμπεριστατωμένη μελέτη της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3), που έχει καταρτίσει η ΓΓΕΤ, για την προγραμματική περίοδο 2014 - 2020 και την παρακολούθηση τής προόδου υλοποίησής της.

Κατ’ εξαίρεση, η πρώτη ετήσια έκθεση θα καλύπτει τα έτη 2014 – 2017. Οι υπόλοιπες θα καλύπτουν τα έτη 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 και 2023. Η κατακύρωση του έργου έγινε στις 123.900 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).