Το Υπουργείο Υγείας σκοπεύει, σύμφωνα με πληροφορίες του NetFAX, να προκηρύξει μέσα στο έτος ένα κεντρικό διαγωνισμό για την προμήθεια PACS, ενσωματώνοντας σε αυτόν όσο γίνεται περισσότερα νοσοκομεία, αξιοποιώντας χρηματοδότηση από το EΣΠΑ.

Πρόκειται για ένα έργο υψηλής προτεραιότητας, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι το ετήσιο κόστος των φιλμ στα νοσοκομεία, σύμφωνα με ανεπίσημες πληροφορίες, ανέρχεται στα 200 εκατ. ευρώ περίπου το χρόνο (αυτό σημαίνει ότι μπορεί μέσα σε 2-3 χρόνια το πολύ να γίνει απόσβεση του έργου). Όσο περισσότερα νοσοκομεία ενταχθούν σε αυτό το έργο, τόσο μεγαλύτερη χρηματοδότηση θα μπορέσει να αποσπάσει το Υπουργείο από το ΕΣΠΑ. Σημειώνεται, πάντως, ότι υπάρχει η δυνατότητα κάποια νοσοκομεία να κινηθούν αυτόνομα και να προμηθευτούν συστήματα PACS εκτός του κεντρικού διαγωνισμού, αν το κρίνουν απαραίτητο κι εφόσον έχουν εξασφαλίσει την απαιτούμενη χρηματοδότηση από κάπου.