Στην Q&R κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός για την ανάπτυξη νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για την υποστήριξη της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού της ΑΑΔΕ.

Η κατακύρωση του έργου έγινε έναντι 543.120 ευρώ, συν ΦΠΑ. Το έργο αφορά στην ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού συστήματος για τις ανάγκες διαχείρισης δημοσίου υλικού από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ.

(ΔΔΔΥ, Τμήματα Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού και Τελωνειακές Αρχές), μέσω του οποίου θα μπορούν να ολοκληρώνονται οι καθημερινές λειτουργίες της Υπηρεσίας και να δημοπρατούνται ηλεκτρονικά τα διαχειριζόμενα είδη.