Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) κατακύρωσε, σύμφωνα με πληροφορίες στην Space Hellas έργο αναβάθμισης των υποδομών του.

Ειδικότερα, κατακύρωσε το τμήμα του διαγωνισμού που αφορά την προμήθεια οκτώ νέων μεταγωγών για την αντικατάσταση αντίστοιχων πεπαλαιωμένων που καλύπτουν τις ανάγκες του δικτύου της Ιατρικής Σχολής αντί του ποσού των 104.861 ευρώ (με ΦΠΑ) και το τμήμα του διαγωνισμού που αφορά την προμήθεια δύο τηλεφωνικών κέντρων για την αντικατάσταση των κέντρων NEC SOPHO iS 3000 που είναι εγκατεστημένα στα κτίρια του Τμήματος Φυσικής και του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου αντί του ποσού των 98.512 ευρώ (με ΦΠΑ).