Η Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ) κατακύρωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, στην Space Hellas την προμήθεια εξοπλισμού Πληροφορικής (server, υποδομή δικτύου, μονάδες αποθήκευσης μαγνητικού δίσκου, βιντεοπροβολείς, μαγνητικές ταινίες, πακέτα λογισμικού βάσεων δεδομένων, λειτουργικά συστήματα και υπηρεσίες εγκατάστασης υλικού Πληροφορικής).

Η κατακύρωση του έργου έγινε στις 101.497 ευρώ (πλέον ΦΠΑ).