Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας κατακύρωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, στην Space Hellas, την προμήθεια «Συστήµατος Επικοινωνιών και Καταγραφής Φωνής (Voice Communication & Recording System - VCRS)».

Το σύστημα θα εγκατασταθεί στο κτήριο Κέντρων Ελέγχου Περιοχής (ΚΕΠ) Αθηνών & Μακεδονίας, ενώ θα αποτελείται από δύο συστήματα VCRS/RCA πλήρως ανεξάρτητα μεταξύ τους, το κύριο και το εφεδρικό. Η κατακύρωση του έργου έγινε στα 4.707.118 ευρώ.