Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής έκανε αποδεκτή, σύμφωνα με πληροφορίες, την οικονομική προσφορά της Space Hellas για την «προμήθεια συστήματος επικοινωνιών για την έρευνα, διάσωση και την ασφάλεια ναυσιπλοΐας», συνολικού ύψους 2.535.327 ευρώ (με ΦΠΑ).

Το έργο αφορά στον εκσυγχρονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), του Ραδιοτηλεπικοινωνιακού Κέντρου ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ (ΡΤΚΛΣ), του Κέντρου Επιχειρήσεων (ΚΕΠΙΧ) και του Παράκτιου Σταθμού Ασυρμάτου (Α/Τ) στην περιοχή του Ασπροπύργου Αττικής.

Σκοπός του έργου είναι η αντιμετώπιση των προβλημάτων του υφιστάμενου συστήματος επικοινωνιών (πεπαλαιωμένος εξοπλισμός, προβλήματα που απορρέουν από την αδιάκοπη λειτουργία επί σειρά ετών, μη συμβατές με τις σύγχρονες απαιτήσεις εφαρμογές, μη συμβατότητα με προηγμένα Κέντρα Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης άλλων χωρών), η κάλυψη των σύγχρονων τηλεπικοινωνιακών απαιτήσεων, απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή έκβαση των επιχειρήσεων και, κατά συνέπεια, η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών για την έρευνα-διάσωση και την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, η ταχύτερη και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των περιστατικών και η καλύτερη ανταπόκριση σε καταστάσεις κρίσεων.