Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) υπέγραψε, σύμφωνα με πληροφορίες, σύμβαση με την Space Hellas για την προμήθεια storage και tape library (στις 408.456 ευρώ με ΦΠΑ), όπως και για την προμήθεια ενεργού δικτυακού εξοπλισμού (routers και switches) για το storage (στις 28.334 ευρώ).

Το έργο έχει ως στόχο τη δημιουργία υποδομών κατάθεσης ερευνητικών δεδομένων με σκοπό την ενίσχυση, υποστήριξη και αναβάθμιση της ερευνητικής δραστηριότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.