Το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Θεαγένειο» κατακύρωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, στην Space Hellas την προμήθεια κεντρικού εξοπλισμού για το πληροφοριακό σύστημα του Νοσοκομείου.

Ειδικότερα, το έργο αφορά την προμήθεια συστήματος εξυπηρετητών (servers), κεντρικών μεταγωγέων (core switches), κύριου αποθηκευτικού συστήματος τεχνικών υπηρεσιών, λειτουργικών συστημάτων και αδειών χρήσης Microsoft, ικριωμάτων (rack closet), λογισμικού virtualization και μονάδων αδιάλειπτης παροχής ενέργειας (UPS). H κατακύρωση του έργου έγινε στις 186.000 ευρώ (με ΦΠΑ).