Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠΠΕΘ) υπέγραψε, σύμφωνα με πληροφορίες, σύμβαση με την Space Hellas για την προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση υλικού και λογισμικού, με σκοπό την υλοποίηση συστήματος ασφαλούς μετάδοσης θεμάτων εξετάσεων και πιστοποιήσεων του Υπουργείου.

Με τη δράση αυτή, το Υπουργείο Παιδείας στοχεύει στην αντικατάσταση του υφιστάμενου συστήματος μετάδοσης θεμάτων, γνωστού ως VBI, με ένα σύγχρονο σύστημα μετάδοσης θεμάτων εξετάσεων. Στην προμήθεια περιλαμβάνεται εξοπλισμός, που θα εγκατασταθεί στο κτίριο της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠΠΕΘ στο Μαρούσι, αλλά και τερματικός εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί σε όλα τα εξεταστικά κέντρα, που αποτελούν τερματικά σημεία λήψης σε όλη την Ελλάδα. Πρόσθετα, τερματικός εξοπλισμός θα εγκατασταθεί σε όλες τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας. Η κατακύρωση του έργου έγινε στα 1.040.868 ευρώ.