Το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας κατακύρωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, στην Space Hellas την προμήθεια 420 συσκευών ανάγνωσης ταξιδιωτικών εγγράφων πλήρους σελίδας (full page readers), αντί του ποσού των 360.914 ευρώ (με ΦΠΑ).

Στο διαγωνισμό είχαν καταθέσει επίσης προσφορές οι εταιρείες Διάγραμμα ΑΕ, OTE και BYTE. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.