Το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας ανέδειξε, σύμφωνα με πληροφορίες, την Space Hellas ως προσωρινό ανάδοχο του έργου για την προμήθεια υπολογιστών χαμηλής κατανάλωσης και μικρού μεγέθους (SFF, Small Form Factor) με προεγκαταστημένο λειτουργικό σύστημα, βάσει της σχετικής Συμφωνίας-Πλαίσιο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΕΚΚΑ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Σημειώνεται ότι στο διαγωνισμό είχαν καταθέσει, επίσης, προσφορές οι εταιρείες Active Computer Systems, η ένωση εταιρειών «UniSystems-OTE», η SingularLogic και η BYTE.