Το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ) κατακύρωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, στην Space Hellas την προμήθεια «Υπερυπολογιστικού συστήματος ανάλυσης γονιδιωμάτων».

Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια, με αγορά, συστοιχίας υπολογιστών υψηλών επιδόσεων / υπερυπολογιστικού συστήματος (High Performance Computing) για την ανάλυση γονιδιωμάτων, η εγκατάσταση, παραμετροποίηση του συστήματος, η εκπαίδευση χρηστών του και η παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης στο πλαίσιο της εγγύησης καλής λειτουργίας. Στο διαγωνισμό είχαν καταθέσει, επίσης, προσφορές οι εταιρείες Cosmos Business Systems και Fujitsu Λύσεις Τεχνολογίας ΑΕ. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 329.339 ευρώ (πλέον ΦΠΑ).