Ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) κατακύρωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, στην Space Hellas την προμήθεια 200 desktop PCs, 200 oθονών 24” και 50 φορητών υπολογιστών.

Στο διαγωνισμό είχαν καταθέσει, επίσης, προσφορές οι εταιρείες Active Computer Systems (που είχε προχωρήσει στη φάση αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών) και η BYTE (που η τεχνική προσφορά της δεν είχε γίνει αποδεκτή). Η κατακύρωση του έργου έγινε στις 185.213 ευρώ.