Η Technicomer αναδείχτηκε, σύμφωνα με πληροφορίες του NetFAX, οριστικός ανάδοχος για το πρώτο τμήμα του διαγωνισμού της ΑΑΔΕ με αντικείμενο την προμήθεια 1.500 φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών, έναντι 1,59 εκατ. ευρώ, συν ΦΠΑ.

Για το δεύτερο τμήμα του διαγωνισμού (1.700 φορητοί QR Scanners χειρός) ανάδοχος αναδείχτηκε η CPI, με προσφερόμενη τιμή 75.888 ευρώ συν ΦΠΑ. Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια φορητών υπολογιστών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, επιδιώκοντας την ανανέωση του απαραίτητου εξοπλισμού σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό, μέσω του οποίου δίνεται η δυνατότητα απομακρυσμένης σύνδεσης για τη διενέργεια αποτελεσματικότερων ελέγχων.

Επιπλέον με την προμήθεια των φορητών Scanners χειρός (QR scanners) αναμένεται να καλυφθούν οι ανάγκες για την ψηφιακή αναγνώριση – ταυτοποίηση των εγγράφων που φέρουν QR barcode και να επιτευχθεί η ελαχιστοποίηση του χρόνου επαλήθευσης της εγκυρότητας τους.