Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) ανέδειξε, σύμφωνα με πληροφορίες, την Technicomer ως προσωρινό ανάδοχο του διαγωνισμού που είχε προκηρύξει για την προμήθεια και εγκατάσταση 200 υπολογιστών με αντίστοιχο λογισμικό και οθόνες.

Σημειώνεται ότι στο διαγωνισμό συμμετείχαν, επίσης, η εταιρεία Zουμπουλάκης ΑΕ (της οποίας απορρίφθηκε η τεχνική προσφορά), όπως και οι εταιρείες BYTE και Hipac, που είχαν προχωρήσει στο στάδιο αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών.Η κατακύρωση του έργου, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ,  έγινε στις 249.984 ευρώ (με ΦΠΑ).