Στην Technicomer κατακύρωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός– «Δήμητρα» το διαγωνισμό για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικού εφαρμογών γραφείου για τις ανάγκες υλοποίησης προγραμμάτων κατάρτισης νέων αγροτών. Η κατακύρωση του έργου έγινε έναντι του ποσού των 200.000 ευρώ, συν ΦΠΑ. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια 249 ηλεκτρονικών υπολογιστών ως εξής: – 124 επιτραπέζιων ηλεκτρονικών υπολογιστών (desktop). – 125 φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών (laptop) με τους οποίους θα εξοπλιστούν οι δομές κατάρτισης και η κεντρική υπηρεσία του οργανισμού. Επιπλέον, προβλέπεται η προμήθεια αντίστοιχων σε αριθμό (249) αδειών για ακαδημαϊκή χρήση λογισμικού εφαρμογών γραφείου.