Το «πράσινο φως» στην ΚΤΠ ΑΕ για τις επιμέρους συμβάσεις δύο υποέργων του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ έχει δώσει ήδη το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Το πρώτο είναι το έργο «Κεντρικές Υπηρεσίες ISP και SLA», με ανάδοχο την κοινοπραξία «OTE-Space Hellas-UniSystems-Intrasoft International» και προϋπολογισμό 26,6 εκατ. ευρώ. Αυτό το έργο αποτελείται, ουσιαστικά, από δύο μέρη: τις υπηρεσίες που παρέχει ένας Internet Service Provider (domain name service, υπηρεσίες hostmaster, email κ.λπ.) και την παρακολούθηση της απόδοσης του δικτύου που θα συνδέει τους 34.000 δημόσιους φορείς μεταξύ τους, προβλέποντας και την επιβολή ρητρών.

Το δεύτερο έργο φέρει τον τίτλο «Υποδομές Ασφάλειας, Τηλεφωνίας, Τηλεδιάσκεψης & Καλωδίωσης», έχει συνολικό προϋπολογισμό 132, 66 εκατ, ευρώ και αποτελεί συμφωνία πλαίσιο με αναδόχους τη Logicom και την κοινοπραξία «OTE-Space Hellas-UniSystems». Αυτό σημαίνει ότι θα γίνεται κατά δοκούν προμήθεια τμημάτων του έργου, τα οποία θα αναθέτονται με εκτελεστικές συμβάσεις σε έναν από τους δύο προαναφερόμενους αναδόχους του έργου.

Περιλαμβάνει, δε, όλες τις υποδομές (συσκευές πρόσβασης ασφάλειας, υπηρεσίες τηλεφωνίας και τηλεδιάσκεψης κ.λπ.) που θα χρειαστεί να τοποθετήσει ο εκάστοτε δημόσιος φορέας για το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ. Σημειώνεται ότι οι προκηρύξεις των δύο έργων είχαν γίνει το 2014, ενώ ακολούθησαν δύο ένδικες ενστάσεις, οι οποίες πέρασαν από το Συμβούλιο της Επικρατείας, με την υπόθεση να ξεκαθαρίζει το 2016.

Από τότε είχαν «παγώσει» μέχρι προσφάτως, όταν η ΕΕ είχε δώσει την έγκριση για τη συγχρηματοδότηση του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΝetFAX, από το Πάσχα και μετά η KTΠ ΑΕ έχει αρχίσει να λαμβάνει σταδιακά από το Ελεγκτικό Συνέδριο εγκρίσεις για τις 30 συμβάσεις των πέντε υποέργων του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ,  αναμένοντας και τις εγκρίσεις για τις υπόλοιπες.

Εκτός από τα δύο υποέργα, έχουν έρθουν εγκρίσεις και για άλλες συμβάσεις των υποέργων του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, όπως είναι για το έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες Νησίδων 1-8». Αντικείμενο αυτού του έργου είναι να παρασχεθούν τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες στους δημόσιους φορείς των οκτώ γεωγραφικά ζωνών («νησίδες»), στις οποίες έχει χωριστεί η χώρα.  Το επόμενο βήμα είναι να κληθούν οι ανάδοχοι ώστε να φέρουν τα δικαιολογητικά επικύρωσης και να υπογράψουν τις επιμέρους συμβάσεις.