Το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο ανέδειξε, σύμφωνα με πληροφορίες, την Telmaco ως προσωρινό ανάδοχο για την προμήθεια και τοποθέτηση τεχνολογικού εξοπλισμού στο κεντρικό αμφιθέατρό του.

Το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια συστήματος προβολής και κεντρικού εξοπλισμού, την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος τηλεδιάσκεψης και streaming, όπως και τις εργασίες εγκατάστασης καλωδιώσεων, εξοπλισμού, παραμετροποίησης και εκπαίδευσης. Η κατακύρωση του έργου έγινε στις 147.931 ευρώ (με ΦΠΑ).