Η ΕΡΤ κατακύρωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, στην Telmaco την προμήθεια συστήματος δρομολόγησης και απεικόνισης σημάτων εικόνας και ήχου για τη ροή προγράμματος.

Στο διαγωνισμό είχαν καταθέσει, επίσης, προσφορές οι εταιρείες Ariston BTS AE και ΑΜΥ (οι τεχνικές προσφορές των οποίων είχαν γίνει αποδεκτές), όπως και η PTS ΕΠΕ (η προσφορά της οποία απορρίφτηκε). Η κατακύρωση του έργου έγινε στις 265.425 ευρώ (πλέον ΦΠΑ).