Στην Uni Systems ανέθεσε, σύμφωνα με πληροφορίες το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), την προμήθεια και εγκατάσταση τεχνολογίας αναγνώρισης μέσω ραδιοσυχνοτήτων (RFID) στο νέο κτήριο της βιβλιοθήκης της Φιλοσοφικής Σχολής.

Η κατακύρωση του έργου έγινε στα 280.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Οι εργασίες, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν: επικόλληση RFID ετικετών σε βιβλία και δεμένους τόμους, ταυτοποίηση τεκμηρίων και αντιτύπων στο πληροφοριακό σύστημα της βιβλιοθήκης της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών, επεξεργασία βιβλιογραφικών εγγραφών και τεκμηρίων.