Το Υπουργείο Οικονομικών υπέγραψε, σύμφωνα με πληροφορίες, σύμβαση με την Unisystems, στην οποία κατακύρωσε τον επαναληπτικό δημόσιο διαγωνισμό του έργου «Παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης τμημάτων κώδικα, για τις ανάγκες της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων».

Το έργο θα συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη και ποιοτικότερη παροχή υπηρεσιών από τη ΓΓΠΣ προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Η κατακύρωση του έργου έγινε στις 140.000 ευρώ.